Vacancies

Wetenschappelijke stage – Cardio chirurgie

Wij zijn een jong en dynamisch team bestaande uit artsen uit de cardiochirurgie en werknemers van Haermonics, een startup in de hartchirurgie. Wij willen hartchirurgie schoner en veiliger maken. Om dit te bereiken hebben we jou nodig! Jaarlijks verliezen ongeveer 740 patiënten in Nederland dusdanig veel bloed na een hartoperatie, dat ze terug moeten naar OK voor een onnodige her-operatie. Dave Koolbergen, congenitaal cardiocardiochirurg in het Amsterdam UMC, locatie AMC en het LUMC, heeft een methode (Continuous Postoperative Pericardial Flush, CPPF) ontwikkeld en onderzocht om, onder andere, deze complicatie te reduceren.


Het onderzoek

Na een hartoperatie bloedt de inwendige wond vaak nog wat na. Om te voorkomen dat dit bloed zich verzamelt in het pericard, worden er standaard drains achtergelaten om het bloed te evacueren. Echter in sommige gevallen raken deze drains verstopt met bloedstolsels. Wanneer dit gebeurt terwijl de inwendige wond nog bloedt, zal bloed zich ophopen in het pericard waardoor de druk in het pericard op zal lopen en het hart zich niet meer kan vullen met bloed. Dan is er sprake van een tamponade, waarvoor een patiënt ge-her-opereerd moet worden.

De uitdaging voor de chirurg is, om aan het einde van de operatie zoveel mogelijk bloedingen te coaguleren. In veel van de gevallen wordt de inwendige wond gespoeld met NaCl 0,9%, vlak voordat het borstbeen gesloten wordt. Het idee is dat je toxische stoffen en geactiveerde bloedresten wegspoelt, waardoor het afweersysteem van het lichaam minder geactiveerd wordt. Dave Koolbergen heeft op basis van dit principe een methode ontwikkeld waarmee het pericard, gedurende enkele uren na een hartoperatie, gespoeld kan worden met NaCl 0,9%. Dit resulteert, bleek tijdens onze eerdere studie, in minder bloedverlies en minder heroperaties.

De spoelmethode zal in de huidige studie uitgevoerd gaan worden met een nieuw ontwikkeld, geautomatiseerd Investigational medical Device (ID). Het ID zal de inloop en verwarming van spoelvloeistof reguleren en de druk in het pericard en het bloedverlies registreren. Er zal primair gekeken worden naar het effect van de spoeling op het aantal heroperaties.

Wij zijn op zoek naar een student Geneeskunde, Technische Geneeskunde of Biomedische Technologie. Onder supervisie van drs. Eva Diephuis MD, onderzoekster en een assistent cardiochirurgie werk je mee aan de FLUID trial, onderdeel van het CPPF project. We zoeken studenten voor 4 locaties: het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het St. Antonius in Nieuwegein, het LUMC in Leiden en Amsterdam UMC, locatie AMC.

We vragen een student die 4-10 x per maand kan bijdragen aan het onderzoek door het apparaat mee op te bouwen, aan te sluiten aan de patiënt op OK (en hiermee laatste uur van de hartoperatie mee te maken) en vervolgens 8 uur lang onderzoeksgegevens kan invoeren. Per deelnemende patiënt ongeveer 10 uur werk.

Doel van de studie is om samen met 2-4 andere deelnemende onderzoekscentra:

 1. Data te verzamelen betreffende de effectiviteit van het spoelproces
 2. Het Investigational Device te valideren
 3. De kosteneffectiviteit te onderzoeken

 

Persoonsprofiel

 • Student in tweede studiejaar of verder
 • Affiniteit met cardiochirurgie
 • Affiniteit met innovatie en techniek
 • Goede schrijfvaardigheid van de Engelse taal

Wij bieden

 • Stageduur ongeveer 3 maanden, evt uit te het onderzoek duurt tot medio 2023 en we zoeken voor die gehele tijd studenten die het spoelen kunnen begeleiden
 • Mogelijkheid tot meekijken op de cardiochirurgische OK
 • Verdieping in hartchirurgie en statistieken
 • Opdoen van ervaring met multicenter klinisch onderzoek
 • Mogelijkheid om mee te werken aan een wetenschappelijke publicatie
 • Stagevergoeding €10/uur

Ben je enthousiast geworden over deze functie of heb je verdere vragen?
Solliciteren kan door een mail te sturen naar Eva Diephuis: e.c.diephuis@amsterdamumc.nl voor een oriënterend gesprek, te bellen naar 06 26466089 of door hieronder door te klikken naar het online sollicitatieformulier

Read more
Medical Intern (Cardiac Surgery)

Haermonics is a start-up focused on improving cardiac surgery. Our team is young and dynamic, comprising cardiac surgeons and other specialists. Our mission is to make cardiac surgery cleaner and safer. And to achieve this, we need you! Every year, around 740 patients lose so much blood after undergoing heart surgery that they must return to the OR for an unnecessary reoperation. Dave Koolbergen, congenital cardiac surgeon at the Amsterdam UMC, AMC and the LUMC, has developed and researched a method – the Continuous Postoperative Pericardial Flush (or CPPF) – which reduces blood loss and more.


The research

After heart surgery, it is normal for the internal wound to bleed a bit. To prevent blood from pooling in the pericardium, drains are typically installed to evacuate this blood. However, in some cases, these drains become clogged with blood clots. If this happens while the internal wound is still bleeding, blood will build up in the pericardium, causing pressure in the pericardium to rise and preventing the heart from being able to fill with blood. If this happens, there is a tamponade, which requires a reoperation to resolve.

The challenge for the surgeon is to coagulate as much of the bleeding as possible at the end of the surgery. In many cases, the internal wound is rinsed with NaCl 0.9% just before closing up the sternum. The idea is that by flushing out the toxic substances and activated blood residues, the body’s immune system is less stimulated. Based on this principle, Dave Koolbergen has developed a method in which the pericardium is flushed with 0.9% NaCl for a few hours following heart surgery. As our studies up until now demonstrate, this results in less blood loss and fewer reoperations.

For the current study, the flushing method will be performed with a newly developed, automated investigational Medical Device (ID). The ID will regulate the inflow and warming of the flushing fluid, as well as record pericardial pressure and blood loss. The primary focus will be on the effect of the flushing on the number of reoperations.

For this study, we are looking for a medical student to participate in the FLUID trial, part of the CPPF project. You would work under the supervision of an assistant cardiac surgeon at the Antonius Hospital in Nieuwegein. Working with 2-4 other participating research centres, the aim of the study is to:

 • Collect data on the effectiveness of the flushing process
 • Validate the Investigational Device (ID)
 • Research the cost-effectiveness

Candidate profile

 • 2nd year (or higher) medical student
 • Affinity with cardiac surgery
 • Affinity with innovation and technology
 • Solid English writing skills

What we offer

 • Possibility to observe cardiac surgery in the OR
 • Possibility to deepen your understanding of cardiac surgery and statistics
 • Experience with multicentre clinical research
 • Opportunity to contribute to a scientific publication
 • Internship rate of €10/hour

If this sounds interesting to you or you have any questions, please get in touch with Wanda Meijst by emailing her at meijst@haermonics.com or by calling 06 51412459.

Read more
Excelling Trainee for International Customer Development Program

As a young and promising start-up company in Eindhoven, Haermonics (a spin-off of Amsterdam UMC) is on short notice looking for a trainee who will be conducting the international market validation study in Germany, France and the USA. The trainee will be conducting interviews at medical professionals (thoracic surgeons, Anesthetists, intensivist and ICU care staff), in order to set the right clinical strategy, to attain the customer proof points and obtain optimal product-market fit.

Download full profile (PDF, 235 kB)


Introduction

Haermonics has recently attracted 2 new investors, amongst whom BOM capital, a regional investor. In order to prepare itself for the next phase, market introduction, the company is following a “Customer Development Program”. The objective of this strategic program is to determine, within the Decision-Making Unit of their customers and prospects (mainly Thoracic Surgeons, Anesthetists and Intensive Care staff), which segments and customer groups are primary target, what are the product features needed, determine the proof points per customer segment and in the end to determine the go-to-market strategy.

The strategic program is conducted by the CEO and executed by the full team. The BOM, shareholder, is supporting and guiding this program and has in depth knowledge of the program to share. During this program, many interviews with doctors, nurses and other medical staff will need to be executed and a project secretary is needed, for the duration of 3 months. Objective is to start early in February 2022.

The Assignment

The first step in the Customer Development journey has been conducted by the company, together with a trainee Technische Geneeskunde, concentrated on the Netherlands. The conclusion of this first step was a clear problem definition, market segmentation and target segment in the Netherlands. Now, the market has to be validated internationally. Haermonics has chosen Germany, France and the USA as its first market entry points. In these countries, the market has to be validated.

The question is which beachhead applications offer the best opportunity for a successful commercialization, whereby cost savings, outcome improvements and ease of positioning of the solution (to the many stakeholders in the decision process, such as end-users, deciders, influencers, buyers, champions, etc.) in the market are the most likely key drivers. In the first step of the project, two applications will be chosen by the intern in consultation with and subject to approval by a support team, consisting of:

 • CEO of the company, clinical support
 • Business developer of BOM for methodology support

After that, for the three chosen countries, interviews will be conducted with several stakeholders in several hospitals worldwide. During these interviews the customer problems (needs) will be investigated and validated (including the differences in needs between the various stakeholders);

 • the extent to which the device can address the problem
 • the assumptions will be validated and/or a plan will be made to validate these assumptions
 • the differences between the several segments of hospitals and labs is clarified.

Based on this extensive body of evidence, the positioning of the device to the various stakeholders, in the various segments of hospitals and labs, will be defined.

 

The assignment contains the following elements:

 • Familiarize yourself with the workflow and treatment in hospitals
 • Familiarize yourself with the work done by the previous trainee and build further on the work done – the recommendations is the starting point of this traineeship
 • Investigate for those applications, through desk research, market research and interviews, the customer problems (needs), including the differences in needs between the various stakeholders and the differences between customer segments
 • Describe how device can address these problems and validate the underlying assumptions and/or make a plan to validate these
 • Identify bottlenecks/barriers/opportunities in relation to the current workflow in thoracic surgery and treatment in hospitals
 • Define the positioning of the device to the various stakeholders, in the various segments of hospitals

Profile description

The intern will play a key role in defining the commercialization strategy of the company. He or she will have to interface with the stakeholders in hospitals. Also, he or she has to work closely with the support team as well. We require the person therefore to have the following profile: enthusiasm, eager to learn, team spirit, social and open attitude, stamina, ability to work independently.

Requirements of the trainee

For this role, Haermonics is looking for a strong, excelling Master student, in or close to the master’s phase of her (his) medical related study (BMT, Technische Geneeskunde or Health economics). The candidate should have:

 • excellent social skills;
 • have experience in conducting interviews;
 • have an excellent knowledge of the medical domain, terminology;
 • Think and act on strategic level and execute on work
 • Be able to work independently and always strive for the best
 • Be able to get the concept of our product, work and claims within one week
 • Having performed at least one or two marketing exams, preferably a minor.

We are looking for an overachiever, who is available on short notice and is looking to make the coming holiday period an extremely learnful one.

Background: Interested in the hospitals and surgery environment and its process and in marketing/sales. Knowledge of the healthcare system as well as marketing models is preferred. Level of education: academic.

Language: English – Speech and writing at professional level

Compensation: for a period of 3-6 months — Travel costs with public transport or car reimbursed.

Read more