<< Vacancies

Student Job for support FLUID trial – Cardiac surgery

We are a young and dynamic team consisting of doctors from cardiac surgery and employees of Haermonics, a start-up in cardiac surgery. We want to make cardiac surgery cleaner and safer. To achieve this we need you! Every year, approximately 740 patients in the Netherlands lose so much blood after heart surgery that they have to go back to the OR for an unnecessary re-operation. Dave Koolbergen, congenital cardiac surgeon at Amsterdam UMC, location AMC and LUMC, has developed and researched a flushing method (Continuous Postoperative Pericardial Flush, CPPF) to, among other things, reduce this complication.


The flushing method will be performed in the FLUID trial with a newly developed, automated Investigational medical Device (ID). The ID will regulate the inflow and heating of flushing fluid and record pericardial pressure and blood loss. The primary focus will be on the effect of flushing on the number of reoperations.Under the supervision of drs. Eva Diephuis MD, researcher and assistant cardiac surgery of the participating hospital in (LUMC, AMC, Antonius, Catharina), you participate in the FLUID trial, part of the CPPF project.We are looking for students who can contribute to the research 4-10 times a month by building the device, connecting it to the patient in the OR (and experiencing the last hour of the heart surgery) and then for 8 hours guide the process in the ICU and enter research data. Approximately 10 hours of work per participating patient.We are looking for

 • Student in second year of study or further
 • Affinity with cardiac surgery
 • Affinity with innovation and technology

We offer

 • Paid work/learning place of about 12 months, €10/hour
 • Possibility to watch the cardio-surgical OR
 • Deepening in cardiac surgery and medical technology
 • Gain experience with multicenter clinical research

Have we sparked your enthusiasm for this position or do you have further questions?

You can apply by sending an email to Wanda Meijst, meijst@haermonics.com for an exploratory meeting, or by calling 06 51412459 or by clicking below to go to our online application form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dutch translation-

Student Job voor ondersteuning FLUID trial – Cardio chirurgie

Wij zijn een jong en dynamisch team bestaande uit artsen uit de cardiochirurgie en werknemers van Haermonics, een startup in de hartchirurgie. Wij willen hartchirurgie schoner en veiliger maken. Om dit te bereiken hebben we jou nodig! Jaarlijks verliezen ongeveer 740 patiënten in Nederland dusdanig veel bloed na een hartoperatie, dat ze terug moeten naar OK voor een onnodige her-operatie. Dave Koolbergen, congenitaal cardiochirurg in het Amsterdam UMC, locatie AMC en het LUMC, heeft een spoelmethode (Continuous Postoperative Pericardial Flush, CPPF) ontwikkeld en onderzocht om, onder andere, deze complicatie te reduceren.

De spoelmethode zal in de FLUID trial uitgevoerd gaan worden met een nieuw ontwikkeld, geautomatiseerd Investigational medical Device (ID). Het ID zal de inloop en verwarming van spoelvloeistof reguleren en de druk in het pericard en het bloedverlies registreren. Er zal primair gekeken worden naar het effect van de spoeling op het aantal heroperaties.Onder supervisie van drs. Eva Diephuis MD, onderzoekster en een assistent cardiochirurgie van het deelnemende ziekenhuis in (LUMC, AMC, Antonius, Catharina), werk je mee aan de FLUID trial, onderdeel van het CPPF project.We zijn op zoek naar studenten die 4-10 x per maand kunnen bijdragen aan het onderzoek door het apparaat op te bouwen, aan te sluiten aan de patiënt op OK (en hiermee laatste uur van de hartoperatie mee te maken) en vervolgens gedurende 8 uur het proces op de IC te begeleiden en onderzoeksgegevens in te voeren. Per deelnemende patiënt ongeveer 10 uur werk.

Wij zoeken

 • Student in tweede studiejaar of verder
 • Affiniteit met cardiochirurgie
 • Affiniteit met innovatie en techniek

Wij bieden

 • Betaalde werk/leer plek van ongeveer 12 maanden, €10/uur
 • Mogelijkheid tot meekijken op de cardio-chirurgische OK
 • Verdieping in hartchirurgie en medische technologie
 • Opdoen van ervaring met multicenter klinisch onderzoek

 

Ben je enthousiast geworden over deze functie of heb je verdere vragen?

Solliciteren kan door een mail te sturen naar Wanda Meijst, meijst@haermonics.com voor een oriënterend gesprek, of te bellen naar 06 51412459, of door hieronder te klikken voor het online sollicitatieformulier.